Your browser does not support JavaScript!
【CSEPT成績單領取通知】測驗場次107年05月19日!

各位同學們大家好:

    本學期有參加107年5月19日(六)場次的CSEPT測驗同學,可以到通識辦公室(C210)領取成績單囉~

    希望由本人親自領取(成績單上有個人基本資料)或同學們可以班級派代表來領取(若班級代表弄丟成績單請自行負責)。

    領取地點:通識辦公室(C210)

     P.S.1.申請優秀獎學金活動時間也開始囉~~請同學可以到通識中心最新消息查看!!!

                2.附件為尚未領取名單。

                        若有任何問題歡迎來電洽詢。

                                                       語文中心 敬啟

瀏覽數